Točno
2. listopada 2017. 23:37 (9 mjeseci, 2 tjedna)

Odredi sve funkcije f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} takve da za sve realne brojeve x i y vrijedi f(x + f(y)) = f(f(y)) + 2xf(y) + x^2

Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ocjene: (1)Komentari:

Takodjer, pokazes li misem na tekst zadatke, u donjem desnom kutu ce se pojaviti ikonica (ona desnija) za prikazivanje LaTeX teksta zadatka.

Konvencija je skup realnih brojeva označavati sa "\mathbb{R}" (\mathbb{R})