Državno natjecanje 2007 SŠ4 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Niz (a_n) zadan je rekurzivno:
a_0 = 3
a_n = 2 + a_0 \cdot a_1 \cdot \ldots \cdot a_{n-1}, n\geq 1.

a) Dokažite da su svi članovi tog niza u parovima relativno prosti prirodni brojevi.
b) Odredite a_{2007}.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2007