Time: 18:11

8.4.

U trokutu \Delta ABC je \beta=2\alpha. Dokaži da za stranice trokuta vrijedi b^2-a^2=ac.