Time: 16:56

4.2.

Mislav je odlučio štap duljine 1m prerezati na dva nasumična mjesta tako da dobije tri kraća štapa. Koja je vjerojatnost da može spojiti štapove tako da čine trokut?