Neocijenjeno
2. rujna 2019. 13:32 (1 tjedan, 5 dana)
Recimo da je broj antipalindrom ako mu se nasuprotne znamenke (to jest one koje su kod palindroma jednake) ondose kao b i 10-b. Koliko postoji peteroznamenkastih palindroma, a koliko antipalindroma?
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.