Time: 23:09

Palindrom je broj koji je jednak kada ga se čita s lijeva i s desna npr. 2017102 je palindrom. Neka je A najmanji palindrom veći od 2017102, a B najveći palindrom manji od 2017102. Odredite A-B.