Time: 21:21

SŠ1

Nađi sve polinome s realnim koeficijentima takve da vrijedi P(x) = P(x^2+37)