Time: 22:05

SŠ2

Polinom f s cjelobrojnim koeficijentima pri dijeljenju s x^2 - 1 daje ostatak ax + 9, a pri dijeljenju s x^2 - 4x + 3 daje ostatak -ax + 17, za neki realni broj a.

(a) Odredite ostatak koji f daje pri dijeljenju s x^3 - 3x^2 - x + 3.

(b) Ima li f cjelobrojnu nultočku?