Time: 22:30

Matej je ogradio kruzno polje na kojem ce pasti ovce. Pri izradi je koristio 17 drvenih stupova, ali kako ih nije održavao, nakon nekog vremena ih je 5 počelo truliti.

a) pokaži da postoji uzastopan niz od 9 stupova od kojih su barem 3 trula.

b) pokaži da postoji uzastopan niz od 7 stupova od kojih su barem 3 trula.