Time: 22:57

SŠ1

Dana je 2023x2023 ploča koja je simetrična s obzirom na dijagonalu te su svi brojevi od 1 do 2023 nalaze u svakom retku i stupcu (bez ponavljanja).

Dokažite da se na dijagonali pojavljuju svi brojevi od 1 do 2023.