Time: 23:24

Petar Ivan IV. slaže štapiće u niz tako da se ne preklapaju.

Ima plave koje su 1x1, crvene koje su 1x2 i zelene koje su 1x3.

Na koliko načina može složiti niz 1x6?