Time: 22:06

SŠ1

Neka su a, b, c pozitivni realni brojevi. Dokaži da vrijedi:

(ab+bc+ac)^2 \geq 3abc(a+b+c)