Time: 23:37

Neka je broj 123456789101112131415 \dots 20222023 dobiven tako da smo brojeve od 1 do 2023 napisali jedan za drugim.

Koliki je ostatak pri dijeljenju tog broja s 9?