Time: 00:33

8.3.

Neka je broj 123456789101112131415 \dots 20222023 dobiven tako da smo brojeve od 1 do 2023 napisali jedan za drugim. Koliki je ostatak pri dijeljenju tog broja s 9?