Time: 22:42

1.1.

Odredite sve realne brojeve a,b,c koji zadovoljavaju sustav jednadžbi \begin{cases} a^2+3a+1=\frac{b+c}{2} 
    \\ b^2+3b+1=\frac{a+c}{2} 
    \\ c^2+3c+1=\frac{a+b}{2} \end{cases}