Time: 10:20

1.3.

U zavisnosti o realnom parametru p riješiti sljedeću jednadžbu |x-1|+|x+2|=p-2x