Time: 21:28

2.2.

Odredite realan parametar p takav da jednadžba \sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=p ima jedinstveno rješenje.