Time: 08:51

2.4.

U polja tablice 5 \times 4 upisano je 20 različitih prirodnih brojeva. Polja nazivamo susjednim ukoliko imaju zajedničku stranicu. Poznato je da brojevi koji se nalaze u susjednim poljima tablice nisu relativno prosti. Neka je M najveći broj u tablici. Odrediti najmanju moguću vrijednost broja M.