Time: 23:57

2.5.

U skupu cijelih brojeva riješi a^2+b=b^{2022}.