Time: 21:10

2.5.

U skupu cijelih brojeva riješi a^2+b=b^{2022}.