Time: 15:26

Pi3

Hrvoje je nacrtao veliku kružnicu polumjera r.

Zatim je na njoj nacrtao ukupno 314 manjih kružnica polumjera 1, tako da svaka od kružnica prolazi središtem susjedne dvije.

Koliko iznosi polumjer velike kružnice, r?