Time: 07:11

1.5.

Točka P nalazi se izvan kružnice \Omega. Dvije tangente, povučene iz točke P, diraju kružnicu \Omega u točkama A i B. Težišnica AM (M je na BP) trokuta \triangle ABP siječe kružnicu \Omega u točki C. Pravac PC po drugi put siječe kružnicu \Omega u točki D. Dokažite da su pravci AD i BP paralelni.