Time: 21:50

3.5.

Je li moguće u svako polje beskonačne ploče napisati neki prirodan broj, tako da za bilo koji pravokutnik dimenzija m \times n unutar ploče, vrijedi da je zbroj svih brojeva upisanih u polja pravokutnika djeljiv s m+n?