Time: 16:10

4.3.

Neka je m(n) najveći djeljitelj od n, različit od n. Nađite sve prirodne brojeve n takve da je n + m(n) = 10^k, za neki prirodni broj k.