Time: 21:36

4.5.

Je li moguće u svako polje beskonačne ploče napisati neki prirodan broj, tako da za bilo koji pravokutnik dimenzija m \times n unutar ploče, vrijedi da je zbroj svih brojeva upisanih u polja pravokutnika djeljiv s m+n?