Vrijeme: 03:33

Nastavi niz 2 #4

Navedite sljedećih pet članova niza: 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 2, \ldots

(brojeve odvojite zarezom bez razmaka, npr. 1,2,3,4,5)