Vrijeme: 16:43

Samoopisujući broj #2

Ako je rješenje riječ, koliko ima slova?