Vrijeme: 13:12

Samoopisujući broj #2

Ako je rješenje riječ, koliko ima slova?