Vrijeme: 18:19

Algebarski problemi #5

Riješi jednadžbu 3^x + 5^x = 152 u skupu realnih brojeva.