Vrijeme: 14:21

Algebarski problemi #5

Riješi jednadžbu 3^x + 5^x = 152 u skupu realnih brojeva.