Vrijeme: 05:09

Dijagonale #5

Koliko iznosi duljina kraće dijagonale u trapezu za koji je zadano a = 13, c = 5 (a || c), b = 7, d = 3? rjesenje zaokruzi na cijeli broj.