Vrijeme: 09:18

(skoro) TB #1

Nađite sve cijele brojeve n tako da je \frac{n+1}{n} cijeli. ispišite brojeve uzlazno, sa zarezima, bez razmaka.