Vrijeme: 13:45

Prostorna orijentacija #1

U stožac čija je osnovica krug radijusa 15 upisana je kugla polumjera 10. Odredite polumjer kružnice duž koje se diraju stožac i kugla. Rezultat zaokruži na dvije decimale.