Vrijeme: 04:35

Prosti i nepristojni #2

Nađi sve proste brojeve p za koje vrijedi p|(4^p+5^p). Poredaj ih rastuće, odvoji zarezima bez razmaka.