Vrijeme: 09:10

Prosti i nepristojni #3

Nađi sve proste brojeve p za koje vrijedi p^2|(5^{p^2}+1). Poredaj ih rastuće, odvoji zarezima bez razmaka.