Vrijeme: 23:18

Vaganja i ino #4

Među n novčića, znamo da je jedan različite mase od ostalih, ali ne znamo je li lakši ili teži. Koji je najveći n za koji je moguće pronaći uljeza u 5 vaganja (na apotekarskoj vagi)?