Vrijeme: 15:52

Polinomi #2

Polinom x^8-4x^7+7x^6+ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f ima osam ne nužno različitih pozitivnih nultočaka. Odredite najveću moguću vrijednost koju f može imati. Rezultat zaokružite na 4 decimale.