Vrijeme: 13:42

Polinomi #3

Od svih polinoma P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} vodećeg koeficijenta 1, koji zadovoljavaju xP(x-1) = (x-5)P(x), nađite najmanju moguću vrijednost za P(5). Zaokružite rezultat na dvije decimale.