Vrijeme: 12:34

Polinomi #4

Od svih polinoma P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} stupnja 10, koji zadovoljavaju P(x)P(x+1) = P(x^2+x+1), nađite najmanju moguću vrijednost za P(1). Zaokružite rezultat na dvije decimale.