Vrijeme: 18:55

Triangulacija #1

Na koliko načina možemo triangulirati konveksni peterokut?