Vrijeme: 09:05

Triangulacija #1

Na koliko načina možemo triangulirati konveksni peterokut?