Vrijeme: 05:21

U iščekivanju broja n #1

Pronađite najmanji n za koji vrijedi: kako god obojali bridove pravilnog n-terokuta u dvije boje postojat će jednobojni trokut. Bridovi podrazumjevaju sve stranice i sve dijagonale.