Vrijeme: 07:36

U iščekivanju broja n #2

Pronađite najmanji n za koji vrijedi: kako god obojali bridove pravilnog n-terokuta u tri boje postojat će jednobojni trokut. Bridovi podrazumjevaju sve stranice i sve dijagonale.