Vrijeme: 07:57

Skupovi i loptice #1

Neka je P skup svih podskupova skupa X = \{1, 2, ..., 10 \}. Koji je kardinalitet od P? P se inače naziva partitivni skup skupa X.