Vrijeme: 09:15

Skupovi i loptice #2

Za skup skupova F kažemo da je "presijecajuć" ukoliko za sve A, B \in F, vrijedi A \cap B \neq \emptyset. Koliko skupova sadrži najveći presjecajući skup koji je ujedno podskup partitivnog skupa X = \{1, 2, ..., 10 \}?