Vrijeme: 13:40

Divide & Conquer #1

Na koliko najviše dijelova može 10 pravaca dijeliti ravninu?