Vrijeme: 17:19

Divide & Conquer #1

Na koliko najviše dijelova može 10 pravaca dijeliti ravninu?