Vrijeme: 05:52

Triangulacija #3

Na koliko načina možemo triangulirati konveksni šesterokut?