Vrijeme: 03:20

Triangulacija #3

Na koliko načina možemo triangulirati konveksni šesterokut?