Vrijeme: 09:21

Divide & Conquer #2

Na koliko najviše dijelova može 10 ravnina dijeliti prostor?