Vrijeme: 19:13

Divide & Conquer #2

Na koliko najviše dijelova može 10 ravnina dijeliti prostor?