Vrijeme: 12:52

Divide & Conquer #3

Na koliko najviše dijelova može 10 kružnica dijeliti ravninu?