Vrijeme: 08:17

Divide & Conquer #3

Na koliko najviše dijelova može 10 kružnica dijeliti ravninu?