Vrijeme: 16:01

Divide & Conquer #4

Na koliko najviše dijelova može 10 sfera dijeliti prostor?