Vrijeme: 05:19

Sve nešto uređeno #1

Koliko postoji uređenih parova (m,n) \in \mathbb{N}^2 takvih da je 10(m+n)=mn?