Vrijeme: 13:35

Triangulacija #2

Dano je pet točaka u općem položaju (nijedne tri nisu kolinearne) tako da se konveksna ljuska sastoji od tri točke. Na koliko načina možemo triangulirati tu konfiguraciju?