Vrijeme: 08:02

Životni problemi #1

Kvadratno polje dimenzija 10 \times 10 manjih jediničnih kvadrata napao je korov. Svakim danom korov zarazi neki od jediničnih kvadrata ukoliko je barem dva susjedna kvadrata tom kvadratu imalo korov dan prije (sudsjedstvo se gleda po stranicama, dakle većina jediničnih kvadrata ima 4 susjeda). Koji je miminalni broj jediničnih kvadrata u početnom danu koji je zaražen korovom ako znamo da je nakon nekog vremena korov prekrio cijelo veliko polje?