Vrijeme: 07:15

Životni problemi #4

Mirko je zarobljen u pravilnom oktaedru. Pravilni oktaedar je tijelo dobiveno spajanjem 2 pravilne četverostrane piramide po njihovim bazama, dakle ima 12 bridova jednakoh duljina. Malo mu je dosadno pa pokušava odrediti omjer volumena opisane i upisane kugle tom oktaedru. Na žaost, Mirko ne zna duljinu stranice oktaedra, no ne shvaća da mu taj broj zapravo nije potreban. Pomognite Mirku i pronađite traženi omjer. Rezultat zaokružite na tri decimale.